plenderu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. „Zakup zestawu innowacyjnych maszyn w celu rozwinięcia działalności gospodarczej” mająca na celu rozwój przedsiębiorstwa i utworzenia dwóch nowych miejsc pracy poprzez zakup zestawu innowacyjnych maszyn oraz wprowadzenie do oferty nowych produktów do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20140 w zakresie: rozwijanie działalności gospodarczej.

Przewidywane wyniki operacji:


Liczba utworzonych miejsc pracy: 2 etatym,
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa: 1 szt.,
Liczba operacji ukierunkowanych na innowację: 1 szt.,
Liczba operacji uwzględniających rozwiązania dot. ochrony środowiska i/lub zapobieganie zmianom
klimatu: 1 szt.

Nasi Partnerzy