plenderu

 

 

Firma DRUKARNIA AMICUS Klaudiusz Nadolny realizuje projekt pt.: „Wzrost konkurencyjności DRUKARNI AMICUS Klaudiusz Nadolny poprzez wykorzystanie rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku”.

Projekt, realizowany zgodnie z umową nr UWP-NORW. 19.01.01-22 -00001/20-00, otrzymał dofinansowanie z Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021
Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje
Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth
Całkowita wartość projektu: 1 635 843.00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 1 575 100.00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 880 355.00 PLN

Więcej informacji o funduszach norweskich pod linkiem: www.norwaygrants.org

Projekt dotyczy wdrożenia w naszej drukarni innowacyjnej w skali kraju hybrydowej technologii druku etykiet wąskowstęgowych, łączącej w sobie druk cyfrowy tonerowy, flekso UV LED oraz finishing. Jego realizacja doprowadzi do znaczącego udoskonalenia techniki produkcji etykiet, która teraz będzie bardziej przyjazna środowisku naturalnemu i ekonomiczniejsza. Dzięki jej zastosowaniu zaoferujemy nowy, z punktu widzenia naszej firmy produkt, w postaci personalizowanych i wielowariantowych etykiet z roli, wymagających dodatkowego uszlachetniania, realizowanego w jednym przebiegu. Jednocześnie wprowadzimy na rynek również zupełnie nowy produkt – biodegradowalną etykietę z roli. Produkt ten będzie efektem prac B+R, zrealizowanych w ramach projektu przez jednostkę naukowo-badawczą. W ramach przedsięwzięcia zostaną także podjęte działania dodatkowe zmniejszające oddziaływanie produkcyjne drukarni na środowisko naturalne, których celem będzie zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł OZE w bilansie energetycznym firmy a poprzez to zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa kopalniane.

Projekt realizowany będzie w siedzibie naszej firmy w Skórczu od maja 2021r. do końca 30 września 2022r. 

WRÓC DO: AKTUALNOŚCI || ZAMÓWIENIA I ZAPYTANIA

 

 

 

 
 
 

Nasi Partnerzy