English Polish

 

 

POSTĘPOWANIE OFERTOWE nr 05/07/2021 NA WYBÓR: dostawcy Rolowej maszyny drukującej w technologii cyfrowej i fleksograficznej z wbudowaną funkcją uszlachetniania nadruku, Przewijarki stołowej do etykiet i Wózka do papieru w roli

Szanowni Państwo,
W związku z planowanym zakupem Rolowej maszyny drukującej w technologii cyfrowej i fleksograficznej z wbudowaną funkcją uszlachetniania nadruku, Przewijarki stołowej do etykiet i Wózka do papieru w roli, zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny na ww. urządzenia na podstawie załączonej specyfikacji technicznej.
Zakup realizowany będzie w ramach projektu pn.: „Wzrost konkurencyjności DRUKARNI AMICUS Klaudiusz Nadolny poprzez wykorzystanie rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku” dofinansowanego z Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”, Schemat „Technologie przyjazne środowisku” z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór szacunku znajdują się w dokumentacji dotyczącej szacowania 05/07/2021.  

[link do pobrania pełnej treści zapytania]
[link do pobrania Formularza szacowania]


POSTĘPOWANIE OFERTOWE nr 04/07/2021 NA WYBÓR: wykonawcy prac badawczo-rozwojowych

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem formuły produktu ekologicznego – biodegradowlanej etykiety z roli wraz ze wskazaniem wytycznych technicznych do jej produkcji, zaplanowanych do wykonania w ramach projektu pn.: „Wzrost konkurencyjności DRUKARNI AMICUS Klaudiusz Nadolny poprzez wykorzystanie rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku” dofinansowanego z Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”, Schemat „Technologie przyjazne środowisku” z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór szacunku znajdują się w dokumentacji dotyczącej szacowania 04/07/2021.

[link do pobrania pełnej treści zapytania]
[link do pobrania Formularza szacowania]


POSTĘPOWANIE OFERTOWE nr 02/07/2021 NA WYBÓR: dostawcy sprzętu komputerowego

Szanowni Państwo,
W związku z planowanym zakupem Zestawu komputerowego wraz z zestawem programów projektowych – 1 zestaw, zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny na ww. przedmiot na podstawie załączonej specyfikacji technicznej.
Zakup realizowany będzie w ramach projektu pn.: „Wzrost konkurencyjności DRUKARNI AMICUS Klaudiusz Nadolny poprzez wykorzystanie rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku” dofinansowanego z Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”, Schemat „Technologie przyjazne środowisku” z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór szacunku znajdują się w dokumentacji dotyczącej szacowania 02/07/2021.

[link do pobrania pełnej treści zapytania]
[link do pobrania Formularza szacowania]


POSTĘPOWANIE OFERTOWE nr 01/07/2021 NA WYBÓR: wykonawcy robót budowlanych

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny nabycia robót i materiałów budowlanych, zaplanowanych do wykonania w ramach projektu pn.: „Wzrost konkurencyjności DRUKARNI AMICUS Klaudiusz Nadolny poprzez wykorzystanie rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku” dofinansowanego z Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”, Schemat „Technologie przyjazne środowisku” z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór szacunku znajdują się w dokumentacji dotyczącej szacowania 01/07/2021.

[link do pobrania pełnej treści zapytania]
[link do pobrania Formularza szacowania]


POSTĘPOWANIE OFERTOWE nr 03/07/2021 NA WYBÓR: dostawcy Instalacji fotowoltaicznej

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Szanowni Państwo,
W związku z planowanym zakupem Instalacji fotowoltaicznej – 1 zestaw, zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny na ww. przedmiot na podstawie załączonej specyfikacji technicznej.
Zakup realizowany będzie w ramach projektu pn.: „Wzrost konkurencyjności DRUKARNI AMICUS Klaudiusz Nadolny poprzez wykorzystanie rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku" dofinansowanego z Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje", Schemat „Technologie przyjazne środowisku" z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.  

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór szacunku znajdują się w dokumentacji dotyczącej szacowania 03/07/2021.

[link do pobrania pełnej treści zapytania]
[link do pobrania Formularza szacowania]

 

KONKURENCYJNY WYBÓR DOSTAWCY INSTALACJI

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert na zakup Instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kWp.
Zakup realizowany w ramach projektu pn.: „Wzrost konkurencyjności DRUKARNI AMICUS Klaudiusz Nadolny poprzez wykorzystanie rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku" dofinansowanego z Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje", Schemat „Technologie przyjazne środowisku" z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Załączniki do pobrania

[link do pobrania pełnej Treści zapytania]
[link do pobrania Zał. 1 Formularza oferty]

[link do pobrania Zał. 2 Wykaz zrealizowanych dostaw]
[link do pobrania Zał. 3 Wykaz osób]

[link do pobrania Zał. 4 Oświadczenie o braku powiązań]
[link do pobrania Zał. 5. Wzór umowy]

[link do pobrania Zał. 6 Odpowiedzi na pytania do postępowania]

[link do pobrania Informacja do wszystkich zainteresowanych wykonawców]
[link do pobrania Informacja z otwarcia ofert]
[link do pobrania Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty]


WRÓC DO: AKTUALNOŚCI || INFORMACJA O PROJEKCIE

 

 

 

 

 

Nasi Partnerzy